Protivpožarna rešenja

Svi materijali koje ugrađujemo u naše montažne kuće, javno su kategorizovani kao „negorivi“ i „slabo gorivi“, a drvo kao osnovni element dodatno se oblaže vatrootpornim gips ili farmacel pločama.

Kada govorimo o klasičnim građevinskim materijalima i njihovom ponašanju prilikom požara, činjenica je da betonski elementi pucaju a metal gubi stabilnost zbog izvijanja i uvijanja ... To drvetu, u protivpožarnoj zaštiti, daje prednost u odnosu na ostale građevinske materijale.

Drvo stvara zaštitni sloj koji spriječava dovod kiseonika čime je onemogućeno širenje plamena. Vatra koja zahvata površinski sloj drveta stvara ugljenik i taj sloj ima izuzetno nizak koeficijent provodljivosti temperature čime se stvara prirodna zaštita od daljeg širenja požara.

Vrlo je bitno istaći i da drvo prilikom eventualnog požara ne gubi svoja mehaničko-elastična svojstva. Zbog toga je kod gašenja požara u objektu čija je glavna noseća konstrukcija drvena, ulazak vatrogasaca praktično bezbedan, jer duže vreme neće doći do otkazivanja nosivosti te drvene konstrukcije, kao ni do njenog urušavanja.

U našoj gradnji sprovodimo svu potrebnu zaštitu drveta – antiinsekticidnu i antifungicidnu kao i protivpožarnu zaštitu F30 – F60 i F90 a propisanim presjecima stubova i greda za noseću konstrukciju.

Kada je reč o objektima posebne namjene i prostorijama koje su dodatno izložene riziku od vatre (kotlarnice i sl.) ugrađuju se posebni vatrostalni gips-paneli koji obezbeđuju zaštitu od 180 minuta.

Lamelirane drvene konstrukcije su praktično samogasive ukoliko ne postoji izvor plamena koji im pospešuje gorenje, a mogu biti i prenapregnute čeličnim šipkama radi povećane nosivosti zgrada.

Ako i kada dođe do požara u kući, nikad ne gore zidovi i plafoni, nego nameštaj, zavjese, tepih ... ... požar je uvek posledica ljudskog nemara i nepažnje, a ne loših proračuna ili zakonskih normi.STECO montažne kuće … živite sigurno, zdravo i udobno!

  • Uskoro završavamo novu fabriku!
  • Naši trenutni projekti: Nemačka, Francuska, Švedska, Austrija, Norveška, Angola.
  • STECO kuće za vaš idealan dom ... živite sigurno, zdravo i udobno!
  • Trenutno projektujemo: Baar u Švajcarskoj, Jorpeland u Norveškoj, Stokholm u Švedskoj.
  • U izgradnji je sportsko-rekreativni centar i turistički kompleks u Angoli.
  • GRADIMO NOVU SAVREMENU FABRIKU OD 4500 M2 ZA PROIZVODNJU MONTAŽNIH KUĆA, NAJVEĆOM FABRIKOM U REGIONU!!!
Zašto odabrati nas

Steco Centar je kompanija koja se može pohvaliti dugom listom referentnih objekata, širokim spektrom idejnih rešenja i projekata, vrhunskim timom arhitektonskih i građevinskih stručnjaka i visokokvalifikovanim montažerima, sve u svemu kompaktnim timom okupljenim oko jedne ideje
NAJKVALITETNIJA GRADNJA MODERNOG DOBA.
Širom sveta, u zemljama zapadne Evrope, kao i sve više na našim prostorima, izgradnja montažnih objekata predstavlja primarni izbor kupaca. Steco Centar obezbeđuje najkvalitetniju gradnju, ugradnju najsavremenijih materijala, strukturalno najfunkcionalnije objekte, arhitektonski najprivlačnija rešenja i najkraće rokove od idejnog rešenja do useljenja objekta.
STECO CENTAR – GRADNJA BUDUĆNOSTI !!!