Montažne kuće - svojim izvrsnim izolacionim osobinama čine optimalno rešenje kada je u pitanju niska potrošnja energenata. Porast ekološke svesti, cena energenata i saznanje o ograničenosti fosilnih goriva kao i potreba za smanjenjem emisije štetnih gasova u atmosferi, rezultirali su većom izgradnjom tzv. niskoenergetskih objekata.

Kriterijum za svrstavanje jednog objekta u niskoenergetski objekat je ograničenje energetske potrošnje u njemu na 48 kWh/m2/godišnje. Gradnjom niskoenergetskih objekata se, uz zanemariva dodatna ulaganja (od 5% do 10% od ukupne investicije), a zbog kratkog roka isplativosti, postižu velike uštede energije. Treba napomenuti da 70% od ukupne potrošnje energije „odlazi“ na zagrevanje prostora. Istovremeno, gradnjom ovakvih objekata postižu se i izuzetno značajne redukcije emisije štetnih gasova (CO2). Tako naprimer jedan niskoenergetski objekat emituje godišnje skoro duplo manje štetnih gasova nego objekat izgrađen na bazi osnovnih građevinskih propisa, a „pasivna kuća“ kao "najekstremniji" primer niskoenergetskog objekta do 5 puta manje nego objekat niskoenergetske potrošnje.

Objekti niskoenergetske potrošnje na zapadu su koncept na kojem se apsolutno bazira sadašnjost u građevinarstvu.

 


Grafikon ne prikazuje slabo izolovane objekte klasične gradnje a koji troše > 250 KWh/m2/god. odnosno >25 l/m2/god.

 


Niskoenergetski standard - sastavni je deo montažne gradnje i u poređenju sa klasičnom gradnjom osigurava energetsku uštedu od 60 do 90%. Dostigne li se standard potrošnje do 40 kWh/m2, takvi niskoenergetski objekti nazivaju se „trolitrene kuće“ jer troše 3 litra nafte po m2 i predstavljaju idealan primer niskoenergetskog objekta.

Pasivna kuća - troši oko 60% manje energije u poređenju sa niskoenergetskom kućom, a u poređenju sa klasično građenim objektom i do 95%. Ovo se postiže ugradnjom sistema kontrolisane ventilacije s povratkom toplote i mogu spustiti potrošnju energije na 15 kWh/m2 godišnje, što je ekvivalent potrošnji 1 litra nafte po m2 stambene površine.


Nulta kuća - je kuća koja u potpunosti zadovoljava sve svoje energetske potrebe. Uz smanjenu potrošnju energije, ovakvim tipom gradnje smanjuje se zagađenje okoline i emisija štetnih gasova jer se racionalno upravlja i otpadom.

Osim velike uštede energije, niskoenergetski objekti se izdvajaju i sa jedinstvenom tehnologijom gradnje od prirodnih i ekoloških materijala koji se recikliraju što su značajne prednosti u odnosu na klasičan sistem građenja objekata.

 

Ekološkim materijalima obezbeđujemo adekvatnu Toplotnu otpornost - R a u skladu sa klimatskim područjem.

 


Montažna gradnja - kao i klasična započinje temeljima kuće koji se izvode od betona, betonskih blokova ili na šipovima prema projektu. Zidovi se izvode od nosive drvene konstrukcije, obložene vatrootpornim i vodootpornim gipsanim vlaknastim pločama sa ispunom od mineralne vune uz postavljanje parne brane sa unutrašnje strane spoljnih zidova. Takođe nosivu konstrukciju čine impregnirane drvene ploče, a sa spoljne strane zidovi se oblažu stiroporom i drvenim letvama ili se završno radi tzv. Demit fasada. Međuspratna konstrukcija izvodi se od rešetkastog nosača s podgletom od gipsanih ploča i potrebnom izolacijom, dok je krovna konstrukcija sastavljena od rešetkastih drvenih nosača. Sa gornje strane nosača postavlja se puna daščana oplata preko koje se postavlja lepenka na koju dolaze krovne štafle i krovni pokrivač od tegole, crepa ili lima. Sa donje strane se postavlja rijetka oplata na koju se postavlja PVC folija kao parna brana i mineralna vuna kao izolacija.

Zadržavanje toplote je izvanredno pošto nema hladnih mostova, te se potpuna količina potrebne energije može proizvesti iz obnovljivih izvora. Još jedna prednost je brzina, pošto objekat od 100 kvadrata napravimo za 15 dana. Ovakve kuće takođe efikasno upijaju buku koja dolazi sa ulice ili iznutra, ostvarajući time prijatnu atmosferu.
Zaštita životne sredine je primarni cilj kod niskoenergetskih objekata i održava ekološku svest počev od porekla sirovina, njihove proizvodnje, ambalažiranja, transporta, izgradnje i upotrebe do mogućnosti 100 % reciklaže.

Takođe, u toku gradnje se na gradilištima ne stvara otpad, zato što se elementi koji se izgrađuju po našim projektima i skicama dovoze iz fabrike spremljeni i iskrojeni u milimetar. Energetska potreba koja se javlja je minimalna u odnosu na klasičnu gradnju. Kuća se lako može pretvoriti u samoodrživu, sa niskim troškovima u zavisnosti od energetskih potreba. Tako da iz prirodnih, obnovljivih izvora energije možemo zadovoljiti naše potrebe, uz zaštitu okoline.

Niskoenergetska gradnja zahteva da prilikom projektovanja vodimo računa o zadovoljenju sledećih kriterijuma:


Pasivan standard gradnje primenjuje još bolje karakteristike konstruktivnih elemenata i još neke aktivne sisteme …npr. rekuperacija

Generalno opredeljenje i dugoročna strategija kompanije STECO CENTAR je da u potpunosti implementira sve aspekte ekologije u svoje proizvodne cikluse kao i da svojom ponudom obuhvati sve vidove obnovljivih energija… Treba se usresrediti na pasivni koncept projektovanja. Ovaj stav govori o značaju bioklimatskog projektovanja. Bioklimatski koncept podrazumeva sveobuhvatnu filozofiju projektovanja primerenog načinu života u XXI veku.

U cilju štednje energije i gradnje u skladu sa Pravilnikom energetske efikasnosti, koji u Srbiji počinje da se primenjuje ove godine, veliku ulogu će imati niskoenergetski objekti. Prema Pravilniku, svaki novoizgrađeni objekat će morati da poseduje energetski pasoš u kojem će biti istaknuto koliko kuća troši energije, koliko štedi, kao i informacije o svim karakteristikama objekta, ugrađenim materijalima, lokaciji, troškovima grejanja itd.

S obzirom da je u našoj zemlji potrošnja energije velika i dosta iznad potrošnje u odnosu na evropske zemlje, potrebno je što više raditi na njenom smanjenju. Pravi put je gradnja objekata koji mogu da doprinesu velikim uštedama energije, značajnim kako za državu, tako i za građane čiji će troškovi bili mnogostruko smanjeni.

 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)

LEED for Homes is a voluntary rating system that promotes the design and construction of high-performance green homes, including affordable housing, mass-production homes, custom designs, stand-alone single-family homes, duplexes and townhouses, suburban and urban apartments and condominiums and lofts in historic buildings.

Montažne kuće - svojim izvrsnim izolacionim osobinama čine optimalno rešenje kada je u pitanju niska potrošnja energenata. Porast ekološke svesti, cena energenata i saznanje o ograničenosti fosilnih goriva kao i potreba za smanjenjem emisije štetnih gasova u atmosferi, rezultirali su većom izgradnjom tzv. niskoenergetskih objekata.

Kriterijum za svrstavanje jednog objekta u niskoenergetski objekat je ograničenje energetske potrošnje u njemu na 48 kWh/m2/godišnje. Gradnjom niskoenergetskih objekata se, uz zanemariva dodatna ulaganja (od 5% do 10% od ukupne investicije), a zbog kratkog roka isplativosti, postižu velike uštede energije. Treba napomenuti da 70% od ukupne potrošnje energije „odlazi“ na zagrevanje prostora. Istovremeno, gradnjom ovakvih objekata postižu se i izuzetno značajne redukcije emisije štetnih gasova (CO2). Tako naprimer jedan niskoenergetski objekat emituje godišnje skoro duplo manje štetnih gasova nego objekat izgrađen na bazi osnovnih građevinskih propisa, a „pasivna kuća“ kao "najekstremniji" primer niskoenergetskog objekta do 5 puta manje nego objekat niskoenergetske potrošnje.

Objekti niskoenergetske potrošnje na zapadu su koncept na kojem se apsolutno bazira sadašnjost u građevinarstvu.

 


Grafikon ne prikazuje slabo izolovane objekte klasične gradnje a koji troše > 250 KWh/m2/god. odnosno >25 l/m2/god.

 


Niskoenergetski standard - sastavni je deo montažne gradnje i u poređenju sa klasičnom gradnjom osigurava energetsku uštedu od 60 do 90%. Dostigne li se standard potrošnje do 40 kWh/m2, takvi niskoenergetski objekti nazivaju se „trolitrene kuće“ jer troše 3 litra nafte po m2 i predstavljaju idealan primer niskoenergetskog objekta.

Pasivna kuća - troši oko 60% manje energije u poređenju sa niskoenergetskom kućom, a u poređenju sa klasično građenim objektom i do 95%. Ovo se postiže ugradnjom sistema kontrolisane ventilacije s povratkom toplote i mogu spustiti potrošnju energije na 15 kWh/m2 godišnje, što je ekvivalent potrošnji 1 litra nafte po m2 stambene površine.


Nulta kuća - je kuća koja u potpunosti zadovoljava sve svoje energetske potrebe. Uz smanjenu potrošnju energije, ovakvim tipom gradnje smanjuje se zagađenje okoline i emisija štetnih gasova jer se racionalno upravlja i otpadom.

Osim velike uštede energije, niskoenergetski objekti se izdvajaju i sa jedinstvenom tehnologijom gradnje od prirodnih i ekoloških materijala koji se recikliraju što su značajne prednosti u odnosu na klasičan sistem građenja objekata.

 

Ekološkim materijalima obezbeđujemo adekvatnu Toplotnu otpornost - R a u skladu sa klimatskim područjem.

 


Montažna gradnja - kao i klasična započinje temeljima kuće koji se izvode od betona, betonskih blokova ili na šipovima prema projektu. Zidovi se izvode od nosive drvene konstrukcije, obložene vatrootpornim i vodootpornim gipsanim vlaknastim pločama sa ispunom od mineralne vune uz postavljanje parne brane sa unutrašnje strane spoljnih zidova. Takođe nosivu konstrukciju čine impregnirane drvene ploče, a sa spoljne strane zidovi se oblažu stiroporom i drvenim letvama ili se završno radi tzv. Demit fasada. Međuspratna konstrukcija izvodi se od rešetkastog nosača s podgletom od gipsanih ploča i potrebnom izolacijom, dok je krovna konstrukcija sastavljena od rešetkastih drvenih nosača. Sa gornje strane nosača postavlja se puna daščana oplata preko koje se postavlja lepenka na koju dolaze krovne štafle i krovni pokrivač od tegole, crepa ili lima. Sa donje strane se postavlja rijetka oplata na koju se postavlja PVC folija kao parna brana i mineralna vuna kao izolacija.

Zadržavanje toplote je izvanredno pošto nema hladnih mostova, te se potpuna količina potrebne energije može proizvesti iz obnovljivih izvora. Još jedna prednost je brzina, pošto objekat od 100 kvadrata napravimo za 15 dana. Ovakve kuće takođe efikasno upijaju buku koja dolazi sa ulice ili iznutra, ostvarajući time prijatnu atmosferu.
Zaštita životne sredine je primarni cilj kod niskoenergetskih objekata i održava ekološku svest počev od porekla sirovina, njihove proizvodnje, ambalažiranja, transporta, izgradnje i upotrebe do mogućnosti 100 % reciklaže.

Takođe, u toku gradnje se na gradilištima ne stvara otpad, zato što se elementi koji se izgrađuju po našim projektima i skicama dovoze iz fabrike spremljeni i iskrojeni u milimetar. Energetska potreba koja se javlja je minimalna u odnosu na klasičnu gradnju. Kuća se lako može pretvoriti u samoodrživu, sa niskim troškovima u zavisnosti od energetskih potreba. Tako da iz prirodnih, obnovljivih izvora energije možemo zadovoljiti naše potrebe, uz zaštitu okoline.

Niskoenergetska gradnja zahteva da prilikom projektovanja vodimo računa o zadovoljenju sledećih kriterijuma:


Pasivan standard gradnje primenjuje još bolje karakteristike konstruktivnih elemenata i još neke aktivne sisteme …npr. rekuperacija

Generalno opredeljenje i dugoročna strategija kompanije STECO CENTAR je da u potpunosti implementira sve aspekte ekologije u svoje proizvodne cikluse kao i da svojom ponudom obuhvati sve vidove obnovljivih energija… Treba se usresrediti na pasivni koncept projektovanja. Ovaj stav govori o značaju bioklimatskog projektovanja. Bioklimatski koncept podrazumeva sveobuhvatnu filozofiju projektovanja primerenog načinu života u XXI veku.

U cilju štednje energije i gradnje u skladu sa Pravilnikom energetske efikasnosti, koji u Srbiji počinje da se primenjuje ove godine, veliku ulogu će imati niskoenergetski objekti. Prema Pravilniku, svaki novoizgrađeni objekat će morati da poseduje energetski pasoš u kojem će biti istaknuto koliko kuća troši energije, koliko štedi, kao i informacije o svim karakteristikama objekta, ugrađenim materijalima, lokaciji, troškovima grejanja itd.

S obzirom da je u našoj zemlji potrošnja energije velika i dosta iznad potrošnje u odnosu na evropske zemlje, potrebno je što više raditi na njenom smanjenju. Pravi put je gradnja objekata koji mogu da doprinesu velikim uštedama energije, značajnim kako za državu, tako i za građane čiji će troškovi bili mnogostruko smanjeni.

 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)

LEED for Homes is a voluntary rating system that promotes the design and construction of high-performance green homes, including affordable housing, mass-production homes, custom designs, stand-alone single-family homes, duplexes and townhouses, suburban and urban apartments and condominiums and lofts in historic buildings.

  • Uskoro završavamo novu fabriku!
  • Naši trenutni projekti: Nemačka, Francuska, Švedska, Austrija, Norveška, Angola.
  • STECO kuće za vaš idealan dom ... živite sigurno, zdravo i udobno!
  • Trenutno projektujemo: Baar u Švajcarskoj, Jorpeland u Norveškoj, Stokholm u Švedskoj.
  • U izgradnji je sportsko-rekreativni centar i turistički kompleks u Angoli.
  • GRADIMO NOVU SAVREMENU FABRIKU OD 4500 M2 ZA PROIZVODNJU MONTAŽNIH KUĆA, NAJVEĆOM FABRIKOM U REGIONU!!!
Zašto odabrati nas

Steco Centar je kompanija koja se može pohvaliti dugom listom referentnih objekata, širokim spektrom idejnih rešenja i projekata, vrhunskim timom arhitektonskih i građevinskih stručnjaka i visokokvalifikovanim montažerima, sve u svemu kompaktnim timom okupljenim oko jedne ideje
NAJKVALITETNIJA GRADNJA MODERNOG DOBA.
Širom sveta, u zemljama zapadne Evrope, kao i sve više na našim prostorima, izgradnja montažnih objekata predstavlja primarni izbor kupaca. Steco Centar obezbeđuje najkvalitetniju gradnju, ugradnju najsavremenijih materijala, strukturalno najfunkcionalnije objekte, arhitektonski najprivlačnija rešenja i najkraće rokove od idejnog rešenja do useljenja objekta.
STECO CENTAR – GRADNJA BUDUĆNOSTI !!!